Print this page

Letters: Mareka kore to Enuamanu

Thursday November 07, 2019 Published in Letters to the Editor

Leta kite Etita,

Kia Orana e te Etita I te Aroa Ranuinui o te Atua.

 

I mua ake ka kave atu ei au I te karere mareka kore o Enuamanu, te karanga nei te tumu tapura no te Uipaanga Maata a te akonoanga metua o te Kuki Airani i rave ia ki Enuamanu taku pito enua, E akameitaki, kimi, tongi, kapiki e akarongo i te Atua i te au atianga katoatoa.

Tika iakoe e te Etita, kia tuku atu i teia karere ki roto i te nuti pepa. Te tu nei au no toku iti tangata Enuamanu, taku Evangelia tikai te Ekalesia CICC i Enuamanu nei tei riro aia ei host i te Uipaanga Maata, raro ake i te akateretereanga a toku Orometua Rev Michael Akava. Turuturu pakari ia e te uipaanga konitara e te iti tangata Enuamanu.

Te itikianga o te Evangaelia, to te enua, to te ture pera te unga mate potiki e noo ki runga ia Enuamanu, pera tei noo mai I vaoo ake ia Enuamanu.

E te etita anoano nei au kia kite mai te metua vaine a June Baudinet koia te ka oro ei candidate no te Demo i te tuanga ikianga o Tengatangi, Areora e Ngatiarua e, kare au i mareka I tana araara no runga i te moni a te uipaanga maata, pera te au angaanga i rave matou no te angaanga a to matou Atua i oti ia matou i te rave mate maroiroi no te uipaanga maata I Enuamanu nei.

Eaa aia i taiku mai ei i to matou maroiroi i oronga matou no te Kura Tapunui tei inangaro matou e kia rave ia te Uipaanga Maata 33 a te Akonoanga Metua i Enuamanu nei. Kua oronga matou i te au mea katoatoa, te moni, te tivaivai, te manga e to matou tuatau no to matou inangaro i to matou Atua tana I araara.

Eaa aia i kore i rave ua i tana ka anoano ite rave no Atiu, te meitaki ua nei a Enuamanu, penei ko te tangata, me kare ko tona nga taeake kare kite ana i te akameitakianga a te Atua no te ngakau piripiri.

Ka ui ra au kia koe e June Baudinet e, eia aau tene i tuku ei koe ei tauturu iaku no te utuutuanga i te Uipaanga maata I Enuamanu nei? Noea koe i nga mataiti i topa ki muri e tae ua mai kite uipaanga maata? Kare au i kite ana iakoe i te tauturu, kite au angaanga a te Atiu me tere atu au ki Rarotonga.

Eaa koe i akariro ei i te uipaanga maata tei oti mate tiratira tu, mate rongonui ei araara anga naau i taau angaanga e oro nei koe.

Teia toku reo kia koe e June, e mea tau kia oronga mai koe I tetai reo tataraara kia matou to Enuamanu na roto i teia nuti pepa, i mua ake ka oki mai ei koe ki Atiu nei no toou akakoroanga.

Atiu is already great, mei to matou au Mema Paramani mua mai, e tae mai ki te Mema Paramani o teia ra. Eaa koe I manamanata ei i te moni i pou ia matou i te akapou no te angaanga a to matou Atua? Kua akakiki akaou mai aia i ta matou au vairanga, kare e tangata i mate i te onge i Atiu nei.

And there will be more blessings for Enuamanu mei ko mai i to matou Atua ta matou i tavini no te ui-paanga maata i oti ake nei i Enuamanu nei.

I taku tamanako anga kua akaruke mai te uipaanga maata i oti ake nei pati atu kite 100 tauatini tara i runga ia Enuamanu, so why you worry, E worry koe iakoe e oro nei i toou oroanga, kare matou e manamanata ana i Enuamanu nei. Taau ra I akatupu i te araara i te uipaanga maata kua riro ei mareka kore anga no matou iakoe.

Noatu e ko au anake tei tauta i taku au akaueanga, akameitaki au i te Atua kua kite taku mata i te uipaanga maata tei rave ia ki runga i taku one kura ko Enuamanu. Kua moe tei moe kare I kite ana i teia angaanga manea e te umere tei tupu ki runga ia Enuamanu. Naringa koe e te metua vaine e June i kite ana, kare i akarongo taringa ua, kai atu nei koe i te ngakau piripiri o toou au taeake.

Ei popani e te metua vaine, teia te irava, ‘e titiri i taau kai ki runga Iite vai, e manganui akera o te au ra, e rauka akaou ia mai taau’. Kua akaoki mai te Atua i ta matou i titiri i te tuatau o te uipaanga maata. Kare matou i onge mei taau i manako, e Atua tuatua tika oki toku e te takinga meitaki.

Ka kite me oki mai koe ki Atiu nei no toou akakoroanga.

Papa Teau Glassie.
Akaaere Oire o Areora nui te are o Tangaroa.
Mema Ekalesia CICC o Atiu nei.

5 comments

 • Comment Link Kimi Thursday, 07 November 2019 21:36 posted by Kimi

  To my Papa Teaumarae .Good on you, Kia stand koe no toou Iti Tangata I Enuamanu.Teia Pakau e Tangata ka akamanako meitaki taua I Mua ake taua ka arara ei i tetai arara.June I toku manako Ngari ake koe I te Sorry kia Enuamanu me tae atu koe Ki Atiu ka maringi toou pi vaimata ia Teaumarae .I don't think e naau e akau i te
  Atiu I think na te Atiu rai te Atiu e akau. Say Sorry now before it's to late.

 • Comment Link Anna Akava Thursday, 07 November 2019 19:05 posted by Anna Akava

  Mama eaa oki koe I open atu ei toou mouth..naringa oki koe i noo marie ua i toou ngai..Kia kite ua koe te riri ote atiu, Katea ake amua...tera ua,good luck to your election..

 • Comment Link Well done Papa Teau. Manea te manako. Kua oti ta kotou angaanga mate manea ete perepere kavana. Thursday, 07 November 2019 15:39 posted by Well done Papa Teau. Manea te manako. Kua oti ta kotou angaanga mate manea ete perepere kavana.

  Message

 • Comment Link Nooapii Manu Thursday, 07 November 2019 15:02 posted by Nooapii Manu

  Teau, E Tama, maineine no taau i tata. Te mareka nei toku ngakau no taau i taiku i roto i te nuti peapa.
  Akamaroiroi no taau e rave nei.
  Te Atua te aroa. Amene.

 • Comment Link Mii Amana Upu Thursday, 07 November 2019 13:49 posted by Mii Amana Upu

  Tano rai taau e papa Teau Glasse kare roa e kiteiana kite angaanga a Enuamanu tena oki taua tutu tangata kare aere Ana kite pure kare e atinga ki te Atua ae akarongo anga au I tana tuatua my gosh naai e Pau mai very glad you did Tera ua na kotou rai e akatano iaia kia kore e oki atu ki Atiu god bless you all for the by election no one else only Atiu will see you Manea games love you from Perth WA