Letters: Tavini meitaki

Friday October 11, 2019 Published in Letters to the Editor

E maata te angaanga meitaki ta Teariki Heather i rave no te katoatoa. Kare ra tetai e ariki i tona tu meitaki.

 

Ko te ikianga i raveia ki Mangaia, kua aere a Teariki ite pati ite iti tangata kia aere mai ki tana uipaanga. Inara kare te tangata i pou mai. Kua pati katoa aia me tu aia no Mangaia ko te moni tana ka koi, ka oki rai te reira ei tauturu ite enua tangata.

Noatu tona tu aroa e tana au parani meitaki no te iti tangata kare aia i tu. E toru rai tangata i iki mai iaia. Na roto i tana reo papau ite tauturu kua oki ireira matou, patu i tetai tangika vai no teia au ngutuare tangata.

I teia ra taku e kite nei ia Teariki Heather, kua akatere aia i tana kamupani T&M i Aitutaki. Kua inangaro aia ite tauturu ia Mangaia inara kare ratou i ariki mai i tana rima tauturu.

Ite taime i o te digger a Mitiaro i roto te vari, tauturu a Teariki ia Mitiaro na roto ite apaianga i tana matini mamaata e tetai nga tangata angaanga ei akaora i ta ratou matini. Mataora ratou ite rima aroa no ko mai iaia.

E maata uatu rai te au mea meitaki tana i rave. Ko teia tetai akatauanga. I tetai mataiti i topa, pati katoa au iaia i tetai tauturu no te tipuanga i tetai pu rakau mamaata i uta ia Avana nei. Ariki aia i taku patianga ma te kore e tutaki.

Te angaanga i pou ite tama a uta, na tona tu aroa e te takina meitaki kua rave aia ma te tae o tona ngakau.

E tuketuke katoa tona au tareni, mei teia te tu, “Te Mato Vai” anga aia i tetai ingoa na roto ite kite e te marama ta te Atua i oronga mai kiaia. Ko te Mato oki ko te Atua, ko te Mato i pao ia mai tatou ki teia nei ao.

Pera katoa te tauturu no ko mai ia Teariki kia tu te CIP, me akara koe te aratakianga no roto mai ia Henry Puna e Mark Brown, te inangaro nei raua kia topa aia i roto ite politics.

Kare katoa raua i akameitaki ana ia Teariki raua ko Toa Isamaera, no reira i akamanakoia kia akatupuia tetai party ou koia ko te Cook Islands United Party. Tangoia ki roto ite Te Atua.

Te kite nei au te inangaro nei aia kia meitaki te iti tangata, kare koia ua. Me akara tatou ite ikianga e tu mai nei i Atiu kare au e karanga nei ka tu aia, mari kia akara tatou i tana au angaanga meitaki e te tukatau.

No reira ko taku e tamanako nei, me te kite nei a Atiu eaa te tupu nei, akara ia mai, no te mea na roto ite aratakianga a Teariki e te paruru a Te Atua ka riro aia ei arataki tupoupou tuatau no te katoatoa.

Otira ua no teia atianga. Penei ka oki akaou mai au a teia nga ra ki mua.

Bruno Salvatore Briante  

 

Leave a comment