Te Tikaanga

Thursday November 01, 2018 Published in Letters to the Editor

Kia orana e te Etita.

Me ka tika iakoe kia tuku atu i toku manako ki roto i taau nuti pepa i te pau atu i te reta a Ata Piakura i tata i te Varaire ra 19 o Okotopa no runga i toku papa ruau a John Salmon Taripo.

 

Taitaia tikai toku ngakau i taau i tata e Ata Piakura no runga i toku papa ruau ko John Salmon Taripo no te mea kua tuku takiri koe i tona turanga ki raro na roto i taau tata’anga e - kua umere koe i akapeea roa te Akavaaanga i ariki ei i te retita’anga e te akamana’anga i te rave’anga mai a Tinomana Mereana ia John Taripo ei tamaiti angai nana no te mea e Tinito tumu “full blooded Chinese” tikai aia e kare ona pirianga ki roto ia Ngati Tinomama.

Ka inangaro au i te akatano i taau tuatua tarevake e karanga ara koe e ‘full blooded Chinese’ a John Taripo te metua tane o Ernest Taripo.

Teia taku i marama no roto mai i te papa’anga o toku kopu tangata i te tua o toku metua tane ko Harry Browne Taripo, koia tetai i roto i te rima tamariki a toku Papa Ruau John Salmon Taripo e tana vaine ko Tia Browne te tuaine o Willie Browne. E tuakana a Ernest no toku metua tane.

Ko te nga metua anau o Papa John Salmon ko Anapa Teore Taripo(apa Tinito e te Tahiti) e Tauira o te Anuanua(Rarotonga).

E tamaine a Tauira o te Anuanua na Upokotokoa raua ko Anania Uriarau.

E tamaine a Upokotokoa na Makea Abela raua ko Teameamea. Ko to matou pirianga teia ki roto ia Ngati Makea na roto ia Upokotokoa.

Ko te ai tuakana e te ai teina o Makea Abela ko Makea Davida te mua tangata, Makea Te Vaerua, Makea Daniela, Enua e Te Uira.

Ka akatinamou toku manako i teia nei ki runga ia Makea Te Vaerua e tona tungane ko Makea Apera. E tamaine ta Makea Te Vaerua ko Mereana(1) tei noo kia Tinomana Teariki Tapurangi. Anau mai ta raua ko Tinomana Mereana(2) Na teia Mereana(2) i rave mai i te pepe a tona 2nd cousin ko Tauira o te Anuanua ei pepe angai na raua ko tana tane papa’a ko John Mortimer Salmon i te mea kare a raua tamariki. Kua topa i te tamaiti e ko John Salmon alias John meangiti, e kua retita atu iaia ki roto i te Akavaaanga. No reira te tae o toku Papa ruau ki o Tinomana.

Na Mereana Tinomana 2 rai i tuku i te taonga Te Ariki Tapurangi Rangatira ki runga i tana tamaiti angai ko John Salmon meangiti. Kua takake atu a Papa John i te mataiti 1947, kua mou tana tamaiti a Ernest Taripo i te taonga Te Ariki Tapurangi Rangatira. I teia ra kua neke ki runga i tana tamaiti ko George Taripo.

Kare te akakoroanga o teia reta e no taau tumu tapura no te tamariki angai mari ra no te akatano i taau tuatua e Tinito Tumu ‘full-blooded Chinese’ toku papa ruau grandfather a John Taripo.

Kare aia i te Tinito Tumu e toketoke enua tikai no Tumutevarovaro.

Otira ua,

            Julie Taripo, mokopuna a John Salmon meangiti (Te Ariki Tapurangi)

Leave a comment