Eaa te tumu

Wednesday September 13, 2017 Published in Letters to the Editor

E tama,

 

E nuti papu-kore taku e akarongorongo nei, e ka akatu akaouia tetai ngai tavirianga kirikiri toka i roto ite oire Arorangi, na tetai ona porena, e PR tona.

Me e tika teia e akarongorongo ia nei, teia i reira taku nga uianga.

1.      Eaa tikai te tumu, ka akatu akaouia ei tetai ngai tavirianga kirikiri toka ou?

2.      Akapeea i rauka mai ei tetai ngai tavirianga kirikiri na teia porena i Arorangi?

3.      Kare ainei e rauka ite ona T&M Heather ite taviri ite kirikiri ka inangaro ia?

Koai teia atu enua maori Kuki Airani i oko i tona enua, ei akatupu i teia akakoroanga? E timata ainei teia ite akakai tamaki atu kite nga ona maori Kuki Airani, koia oki ko te T&M Heather e Charlie Strickland e taviri kirikiri nei?

Me e tika tikai teia, patianga kite taporoporo ote iti-tangata maori Kuki Airani kia tapu i teia. Akara ia to kotou iti-tangata maori.

 

Leave a comment