‘What goes around, comes around’ – MOP chairman

Tuesday September 12, 2017 Published in Letters to the Editor

About a year ago today, I was united with Tim Tepaki, by the late Tony Hakaoro (God bless and Rest in Peace my friend), to speak on his radio talkback programme.

 

I made a point of saying, in my native language. “Ki te iti tangata e akarongo mai nei ta tatou porokaramu, kua irinaki au e, kua marama kotou te au tuatua ta matou te MOP e akaari atu nei kia kotou. No reira, te Inangaro nei au te akakite atu kia kotou e, te piri nei te pa, auraka e noo muteki mari ra kia tu tatou ki runga, mou teia meitaki na tatou, kia tere to tatou Basileia ki mua ma te au, te taokotai, e kia vai tei reira i rotopu ia tatou uarao.”

Kia koe ete tupapaku ia September 6, 2017, “Long Live the Curse – Sheraton the issue that never goes away”. Sorry, I can’t respond to ghosts, but this I’ll say: “Kia koe e te tupapaku, e tuatua te tai: “what goes around, comes around”, no reira, matakite, ka oki te au tuatua akakino ki runga iakoe uaorai. Auraka e tuatua akakino i to matou Ariki Vaine o Takitumu ko Pa Ariki, ka oki mai te kino ki runga iakoe uaorai. Matakite e te taeake, matakite.

Te reta ki te etita o ra September 7, kua akamarama ia tei reira ia Tim Tepaki i te ra September 11, te au tuatua ta George Turia e tuku mai. No reira kare au e repeat te reira.

Te reta – Ambitious dream short of credible, September 7, kia koe e Tim Arnold, kua tuatua maua e te Power of Attorney – Sam Napa, te tamaiti a Pa Ariki, no runga i te Vaimaanga enua e kua ariki matou ta teia tamaiti e pati, kua akakite mai aia e, kua oki mai te reta no ko mai i te Mirage Group, e kua ariki mai a Pa Ariki ite au manako ta te Power of Attorney e akakite mai kia matou.

Kia koe e George Turia, me e au manako tetai kare koe e marama, i mua ke koe ka tata ei koe i tetai reta ki te etita, e akapapu koe na mua i te au tumu manako ta MOP e akaari atu ki te iti tangata o te Kuki Airani.

Me kore,  aere mai kiaku, naku e akamarama iakoe.

Kia koe e te taeake Papa Williams, kua kite au e, kare e naau e tata i teia reta. Kare e kino, kua pau atu a Tim Tepaki i te reira. Me kare koe e marama auraka e mataku, aere mai ka uriuri manako tatou.

Lastly, to the letter writer, Mata Tutai, who bravely answered her critics headlined. “Chinese money should be grabbed with both hands”, raises a valid point. She advocates as a landowner and on behalf of the other silent indigenous Cook Islanders. She says PPP is obviously not for the critics and anyone else of similar thinking.

And she is right, the government and people of China see our plight and are offering us a lifeline to save us from becoming a minority in our own country. They are offering us the means to raise us up from aid dependency to a level of economic status on par with our fellow New Zealanders and to rebuild our indigenous population.

The question we should ask is: “What about the $100 million a year being siphoned out of our country? The New Zealand government highlighted this fact. We need that money to boost our economy – period!

            Freddy Webb.

            Chairman

            Merchant of Paradise Ltd

Leave a comment