Tanu ite manga raurau e te ua rakau

Saturday September 22, 2018 Written by Published in Local
Te au tamariki apii e pera te katoaanga ote au tangata tei aere mai no teia akakoroanga. 18092121 Te au tamariki apii e pera te katoaanga ote au tangata tei aere mai no teia akakoroanga. 18092121

This is the first in a series of news stories we will be publishing by our contributors in the Pa Enua. 

 

If you would like to join them please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aumai Teiotu

Year 10

Enuamanu School

Ite au tuatau i topa ake nei, kua uipaanga te maataanga ote iti tangata o Atiu kite Tuanga ote Pae Tanutanu (Ministry of Agriculture) mei Rarotonga mai. Te manako nui i tukuna iatu koia oki no runga ite au manga raurau e pera te au manga ua rakau, ite kimi ite au ravenga kia akaoki akaou mai, e pera ite akamou anga ite reira ki runga ite enua. Note mea te ngaro ke nei te au manga a to tatou ui tupuna.  

Ite Varaire ra 14 no Tepetema 2018, kua rave iatu te akatueraanga  o te Pa Tanutanu (Crop Bank) o Atiu. Ko teia te ravenga tei rauka mai koia oki ite akatu atu anga i tetai aua tanutanu mamaata ei vairanga ite au manga raurau e pera te au manga ua rakau. Na te Tuanga o te Pae Tanutanu teia akakoroanga i akateretere atu. Kua aere mai te Minita Ngateitei Vainetutai Rose Brown, e pera te Tauturu Minita ote Pae Tanutanu a Patrick Arioka  no Rarotonga mai ite matakitaki atu anga i teia akakoroanga puapinga.

Kua aere katoa mai te au Ui Rangatira e pera te tamariki apii, pupu 12 kite 13, no teia akakoroanga e kua matuapuru atu ki runga ite enua ko Uturei.  Kote ngai teia e tu nei te Pa Tanutanu o Atiu. Na to tatou Minita Ngateitei e pera te atu enua Nana Robert i tipu atu ite ripene e kua akatapu iatu.

Kua akamarama mai a Patrick Arioka i tetai au tumuanga no teia Pa Tanutanu. Te mea mua, na teia e akamou ite au manga tanutanu ki roto ia Atiu e tona iti tangata. Karanga ia ite reo papaa, Food Security.Te rua, ka riro teia ite tauturu anga ite au tamariki apii ite tua o ta ratou apii NCEA e pera NZQA, ite tua ote tanutanu, (Horticulture).Te toru, ka riro katoa teia  ite akamaroiroi ite au tangata kia kai ite au manga raurau kia kore e rokoia ete au maki rapakaukore.

E akoanga nate Minita Ngateitei, Vainetutai Rose Brown, kite tangata kia kai ita tatou manga raurau. Auraka e akavaava. Note mea, ko teia oki tetai tumu e aere nei te katoaanga o to tatou iti tangata kite au enua mamaata mei Aotearoa e tetai au enua I vao ake ite Kuki Airani. Note maki ite pae kopapa e kare e rauka ana ite rapakau ite enua nei.

E ngari ake kia matakite I ta tatou e kai nei kia kore e rokoia I teia au maki rikarika, e kia kore e pou puapingakore ua te moni a te Marae Ora. 

Akavanui Ou o Enuamanu

Kua rave katoa iatu tetai akakoroanga puapinga, koia oki ite akataonga anga ite akavanui ou ote iti tangata o Enuamanu i ko ite tipatimani o Atiu.  Kua rauka teia turanga ngateitei ia mama Metuangaro Riro Mataio. Kua turuturu katoa ia mai teia akakoroanga ete au Ui Rangatira pera tetai au maanga iti tangata e pera taua pupu tamariki apii katoa. Kua maoraora tikai te aroa.

Tama tita I Enuamanu

I taua ra katoa, kua aere atu te au tamariki apii o Enuamanu ki taatai note akamaara atu anga ite ra tama tita o teia nei ao (World Clean Up Day). Mei ite apii kite ava I Taunganui, kua narunga atu ratou ite toroka. Kua akatuanga iatu ratou e toru pupu. Mei te apii potiki kite pupu  4,na ratou te ava I Taunganui na ratou te reira aua enua I tama atu. Kote pupu 5 kite 7, na ratou te mataara mei te ava kite ngai akatoanga pairere. Mei te pupu 8 kite pupu 10, na ratou te mataara mei te ava ki Taungaroro. Kote pupu tei akatuanga ia kite ngai akatoanga pairere e Taungaroro, kua aaere ratou narunga inga pukuvae, koikoi atu ei ite au anga tita peapa, anga punu kai, ete au anga tita tuketuke. Kote katoanga ote tamariki mei ite pupu 11 kite 13, kare ratou i o mai ki roto I te au angaanga tei raveia no ta ratou tarere e pera no tetai au akakoroanga puapinga I rave ia ki uta ite komiuniti. Noatu ra, kua aere mai ratou ite turuturu ite angaanga inara maanga tuatau roa rai to ratou I mua ake ka aere mai ei.

Kua kitena iatu te repo o tetai au tangata e titiri nei ita ratou au anga moina ki muri ite au tumu rakau ite pae I teia au mataara. Titiri ua ita ratou tita, akaruke mai na ta ratou tamariki e koi. E akonoanga taitaia tikai teia. Noatu ra te reira kua maroiroi tikai te au tamariki apii ita ratou angaanga meitaki tei rave atu.

Kare ua note tangata, pera katoa note ao rangi katoa. Ite oti anga ta ratou au angaanga, kua akaputuputu mai ratou kite ava I Taunganui. I reira ratou kaimaanga, kai aiti kirimi (ice cream). Kua akakoroi ia ratou note umome tai, inara note anu ete angaanga e rave ia ara note pai tai kare te tamariki e akatikaia ite rave ite reira. Noatu ra te reira, kua mataora te angaanga tei raveia.

Kua akaoki iatu te au tamariki ki to ratou oire mate meitaki ete mataora.

Leave a comment