Church Talk

Religious leaders discuss the word of God in this weekly feature. Published on Fridays, Church Talk discusses themes from the Bible as well as looking at current events in a Christian context. 

Kia orana akaou tatou i te aroa maata o to tatou Atua, kua tae tatou i teia ra nei, ki te tuanga openga o te tuatua no to tatou akarongo, koia oki, te taokotaianga o te aronga akarongo, Te akakoreanga ara, Te tuakaouanga o te kopapa e te Ora Mutukore.  Teia oki to ratou tataraanga:

Tei runga rai tatou te tumu manako o to tatou Akarongo.  Ko te aakianga no tatou I konei, no runga te reira i to Iesu Oki Rua anga mai e akava I teianei ao katoatoa. 

Kia orana akao tatou katoatoa i te aroa maata o to tatou Atua na roto i teia tataanga nei.

Over 500 delegates from all over the South Pacific are arriving this weekend to celebrate their 27th regional Annual General Convention here in Rarotonga, to be hosted by the Apostolic Oneness Churches of the Cook Islands.

Restraining power of Christ

Friday June 16, 2017

To restrain means to hold back from action, from committing –  to check, limit, or restrict.

“And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins...E tamaiti tana e anau, e ko Iesu te ingoa taau e tapa nona: e akaora oki aia i tona au tangata i ta ratou ara” – Mathew/Mataio 1:21

Each year thousands of people the world over go on pilgrimage to places considered by many to be sacred because of the spiritual significance which these places represent for them.

Truth. Two headlines in the Cook Island News on May 12 prompted me to write on Truth this week. 

The date September 4, 2010 is etched in my memory forever.

Page 5 of 45