×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 599

E oki ki te Atua, e akaou i taau i tia

Friday January 12, 2018 Written by Published in Church Talk

Return to God and renew your vows – Salamo 116

 

Manganui e manganui uatu rai te au tangata tei tia ana i ta ratou au tia anga. Ka rave ua mai au i te tuatau no Iepheta tei akakiteia i roto i Te Au Akava.

I tona aere anga ki te tamaki i to Amona, kua tia aia kia Iehova. “Kia tuku mai koe i te tamariki a Amona, ki toku nei rima, ko te ka aere mai mei roto mai i toku are ra e aravei mai iaku, kia oki mai au ma te ora, mei ko i te tamariki a Arona, ka riro ia na Iehova, e kare ra ka apaiia e au ei atinga karakaratio” (Te Au Akava 11:30,31). Kia oki mai ra aia ko tana tamaine tikai tei aere i te aravei iaia, kua tumatetenga aia. Kare ra e ravenga kua tia ia e ia ki te Atua, kare atura e rauka iaia i te tapu. Kua akatupu aia i tana i tia kia Iehova.

Te vai ra tetai au tangata tei kore i akatupu i ta ratou i tia ki te Atua. Tetai akaraanga ko Samasona (Te Au Akava, 14) kare i aru i te au akaueanga tei akatupuia nona, kua tipuia tona rauru, kua inu i te wina e kua noo ki te vaine ke, e te openga iora kua ravea ke ia tona maroiroi e kua rokoia aia e te kino.

Ka akara katoa tatou kia Hana, 1 Samuela1:11. Kua tia aia i te Atua me orongaia mai tetai tamaiti nana, ka oronga aia na te Atua. Kua kite tatou i te tuatua no Samuela, i tona anau anga kua noo aia ki roto i te Iero.

I roto i teia mataiti i topa, penei kua kite te epetoma pure e, kua paruparu tatou i ta tatou au tia anga ki te Atua, kua tae te tuatau ka oki tatou ki te Atua ma te akaou i ta tatou au tia anga. To tatou au pirianga kopu tangata, te oraanga akaipoipo, to tatou au taoanga o te enua, to te Kavamani e pera to te Evangelia.

Te au aronga tei ui ia e “ka rave ainei koe ka akono?” Teia te pauanga, “Ae, ka rave au ko te Atua toku tauturu.” Kare oki koe i tia i tetai ingoa ke mari ra no te Atua. No reira, auraka rava koe e akakoko atu i toou Atua. E oki ki te Atua akaou ia taau i tia, kia kore koe e riro ei tangata kite pikikaa. Te kitea katoaia nei ta tatou apaianga atinga, ta tatou au kokotianga mou o ta tatou au kai tanu, ta tatou au tautaianga, ta tatou tuanga ngauru te ngaropoina nei ia tatou te pu o teia au meitaki. Te kokoti ua nei tatou ma te manako-kore. Eaa i tupu ei teia? Ko te tumu kua ngaropoina ta tatou au tia anga, no reira kua tae te tuatau no te akaou ma te anga mai ki te Atua.

Tetai akaraanga i roto i te Buka Angaanga 5:1-11 i te tuatua no Anania e Saphira, tei oko i to raua kainga ei tauturu i te Evangelia, tei uuna atu i tetai tuanga o te oko i okoia ai to raua kainga, kia rokoia raua e te tumatetenga, te karanga nei tetai imene e, “Give it all to Jesus.” Te pera katoa ra te oroa, te vai katoa ra tetai papaki te kai nei i te oroa e kare i tiama. Akara ki ta Paulo i tuatua i roto ia 1 Korinetia 11:27-30.

Kua kapikiia tatou e te Atua no te akatae i tana Evangelia ki tona iti tangata, kia anga mai ki te Atua. E kua akaue mai a Iesu e ko tei inangaro i te aru mai iaku, ka rave i tana sataulo ka aru mai ei iaku i tera ra, i tera ra. Me tuku tatou i to tatou rima ki runga i te arote, ka akamaara auraka e akara ki muri. Mataiti ou teia e te au taeake o Iesu, e oki mai ki te Atua ma te akaou i taau i tia mei roto tikai i toou vaa e toou ngakau.

Ko kotou tei koka aere ua, e oki mai, aua e akatitima, oki mai, oki mai. Mataio 5:37, “Kia riro ra ta kotou koia ei koia, e ta kotou kare ei kare, te vai atura rai te tuatua no roto ia i te kino.”

Kia riro teia mataiti ei mataiti manuia no tatou katoatoa.

Te au pene tatau:

Genese 28:20, 2 Samuela 15:8, Salamo 116:7,14, Iona 2:9, Salamo 50:14,15, Mataio 5:34, Ebera13:15.

Pure: E te Atua e tauturu mai ia matou i roto i teia mataiti kia rauka ia matou i te akatuera e ma te akaou i to matou ngakau kia koe, kia kite matou i te mataara mou e tae ei kia koe. Kia akaou matou i ta matou papauanga koreromotu ki mua ia koe i roto i teia epetoma pure. Te akavaitata atu nei matou kia koe, e kia vaitata mai koe kia matou, Amene.

            - Cook Islands Christian Church

Leave a comment