Nolan strikes a masterpiece in Dunkirk

Nolan strikes a masterpiece in Dunkirk

At first Dunkirk sounded like some battalion name to me when the trailer of this movie was released at the Empire Cinema.

Restraining power of Christ

To restrain means to hold back from action, from committing –  to check, limit, or restrict.

Te Taokotaianga o te Aronga Akarongo

Kia orana akaou tatou i te aroa maata o to tatou Atua, kua tae tatou i teia ra nei, ki te tuanga openga o te tuatua no to tatou akarongo, koia oki, te taokotaianga o te aronga akarongo, Te akakoreanga ara, Te tuakaouanga o te kopapa e te Ora Mutukore.  Teia oki to ratou tataraanga: